Section : Quality Solving

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างคู่มือคุณภาพ (Quality Manual: QM) Blog 20

Blog 20คู่มือคุณภาพ (Quality Manual: QM)

บริษัท เค เอส เนชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
KS NATION CONSULTANT CO.,LTD.
เลขที่ 823/28  ถนนพรหมาสตร์  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
ติดต่อ K.NAT K.Sun Mobile: 081 3029339, 083 2431855
E-Mail:  ksnationconsultant@hotmail.com, isoiatf@hotmail.com   
Bangkok Fax: 02 7441859
Line ID: iatf16949
In-House Training and Consulting
ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ อบรมภายใน

สำหรับ ISO45001:2018 แตกต่างกับ OHSAS18001:2007 
มาตรฐานใหม่ฉบับนี้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2018
แต่ OHSAS18001:2007 ยังให้การรับรองได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2021 จะมีแต่ ISO45001:2018 เข้ามาแทนที่ สามารถคลิ๊กไปอ่านที่ link   http://safetysolving.blogspot.com/

Special Promotion:
อบรมภายในหลักสูตร ข้อกำหนด ISO45001:2018 เวลา 1 วัน 
เพียงห้าพันบาท ช่วยปรับเปลี่ยนจาก OHSAS18001:2007
สู่มาตรฐานใหม่ OH&S ISO45001:2018
โปรโมชั่นอบรมภายในช่วงนี้เพียงวันละ 4,500 บาท


โครงการพิเศษจาก OHSAS18001:2007
ปรับเข้าสู่มาตรฐานใหม่ ISO45001:2018 
เพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO45001:2018) ควบรวม 
อบรมความเสี่ยง (Risk Assessment) และอบรม Internal Auditor of ISO45001:2018
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Standard
รวมหกวันของโครงการปรับสู่มาตรฐานใหม่ 

ให้คำปรึกษาและอบรมทุกระบบ ISO และ IATF16949:2016
ให้บริการเป็น QMR/EMR สำหรับ SME ช่วยรักษาระบบชั่วคราว
การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO9001:2015 
เพียง 35,000 บาท ใน 7 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO9001:2015) ควบรวม
อบรมการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Risk Management)
และอบรม Internal Auditor of ISO9001:2015 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version 
รวมเจ็ดวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น 

การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO14001:2015 
โครงการพิเศษเพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO14001:2015) ควบรวมกับอบรมความเสี่ยงและประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Risk and Aspect Evaluation)
อบรม Internal Auditor of ISO14001:2015 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version 
รวมหกวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น
สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำระบบมาก่อน สอบถามเพิ่มเติม

คุณภาพเป็นเลิศ  ราคาพอเพียง  ลูกค้าพึงพอใจ
823/28 ถนนพรหมาสตร์ อำเภอเมือง ชลบุรี    
081 3029339, 083 2431855 
โทรสาร 02 7441859
Line ID: iatf16949
ksnationconsultant@hotmail.com 
isoiatf@hotmail.com
หรือที่ isobible@gmail.com
ออกใบ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมจริงทุกท่าน ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
วันที่อบรมสามารถอบรมแยกจากกันคนละเดือนหรือตามความสะดวก
มีทั้งแบบเร่งด่วนหรือโครงการปกติ
"as your require"
บทความ ISO9001&IATF16949/TQM/Six Sigma สามารถคลิ๊ค
บทความ GMP/HACCP/FSMS  link:  http://qualitysolving.blogspot.com/
บทความ EMS/OH&S /SA8000  link: http://safetysolving.blogspot.com/
Check List ISO ทุกระบบ link:  http://Mcqmrtraining-Mcqmr.blogspot.com/
หรือ  http://sites.google.com/site/isosiamtraining/
หรือ SA8000 Check List link ที่  http://McQMRTraining.blogspot.com/
สำหรับโรงงานที่ต้องการควบคุมและกำจัดสัตว์รบกวนและสัตว์พาหะ ทั้งแมลง ปลวก นก หนูต่างๆ
สามารถติดต่องาน Pest Control โดย Click:   http://www.nanoherb.com

บทความด้านระบบการจัดการต่างๆของ McQMR และ Soonthorn  Ngamprompong หรือ                   ของสุนทร งามพร้อมพงศ์ (อาจารย์ศรราม) เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท KS NATION CONSULTANT CO.,LTD. ห้ามสำเนาและคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต Copy Right, All Rights Reserved.   
กรณีสงสัยสอบถามได้ที่ E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com ฟรี 

อบรมภายในราคาพิเศษ:
หลักสูตร Logical Thinking คิดแบบมีตรรกะ อบรมหนึ่งวัน 
ISO9001:2015 New Version และ IATF16949:2016 
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO9001:2015 New version    
หลักสูตร Risk Management of ISO9001:2015
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor of ISO9001:2015
EMS ISO14001:2015 New Version
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO14001:2015 New Version    
หลักสูตร Risk Management of ISO14001:2015 
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor of ISO14001:2015
OH&S ISO45001:2018
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO45001:2018 New Standard    
หลักสูตร Risk Management of ISO45001:2018
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor of ISO45001:2018
หลักสูตรต่างๆ ราคาพิเศษ หรือดูจากโบชัวร์ที่จัดส่งให้
หลักสูตรพิเศษ เช่น
* การคิดแบบมีตรรกะ (Logical Thinking)
* การสอนงาน (The Coaching)
* หัวหน้างานสมองเพชร (Genius Supervisory) 


เจดีย์ที่ทุ่งเศรษฐี แหล่งพระซุ้มกอ หนึ่งในพระเครื่องดัง เบญจภาคี
ที่จังหวัดกำแพงเพชร

Blog ที่ 20 :
ผู้เขียน จะนำคู่มือคุณภาพ มาลงให้เป็นตัวอย่าง หลายท่านถามมาว่่าจะนำวิธีการเขียน QM ของ ISO9001 ไปเขียนเป็นคู่มือคุณภาพของระบบ HACCP หรือของ GMP (GMP Manual)ได้หรือไม่
ผู้เขียนขอตอบว่า ทำได้ หลักการคล้ายๆกัน สามารถเขียนล้อข้อกำหนด หรือเขียนแบบรวมเป็นกระบวนการต่างๆระบุ
1 ขอบข่ายและมาตรฐานหรือระบบที่ขอรับรอง
2 แต่ละข้อกำหนด หรือกระบวนการต่างๆเกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติใด (Procedure)
3 ทั้งหมด มองว่าระบบและทุกกระบวนการ ของทุกฝ่ายมีความสัมพันธ์ หรือ Interaction กันอย่างไร ทำเป็น Flow Chart เข้าใจง่ายดี

ผู้เขียน จะทยอยนำระเบียบปฏิบัติ (Procedure)ตัวอย่าง มาลงในบทความ Blog 19 ส่วน QM ลงในบทความ Blog 20 คือบทความนี้ เพื่อช่วยให้น้องๆที่จบใหม่เข้าใจง่านขึ้น  หรือจะไปค้นดูตัวอย่างเก่าที่ผู้เขียนเคยทำ QM และ Procedure ตัวอย่างไว้ในหนังสือชื่อ แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในระบบคุณภาพ ที่เขียนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2539 (คศ.1996) หมายเลข ISBN 974-634-405-6  จำนวน 130 หน้า

แม้ว่า ISO9001:2015 ข้อกำหนดไม่ได้ระบุมี QM และมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2015 เข้ามาแทนที่เวอร์ชั่นเก่า 2008 แต่ทุกองค์กรมีแล้ว ดังนั้นผู้เขียนแนะนำให้คงมีคู่มือคุณภาพ เพราะการมีนั้นเสมือนเป็นตัวแม่ใช้สั่งการให้ทุกฝ่ายทำงาน ดูชัดเจนมากขึ้น หากจะจัดทำ QM มีดังนี้ 
วิธีการเขียนคู่มือคุณภาพ (Quality Manual: QM) หมายเหตุ ข้อมูลบางส่วนจาก Blog 8
การเขียนคู่มือคุณภาพ (Quality Manual: QM) ต้องเขียนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO9001 Version 2008  ณ เวลาโน้น ปัจจุบัน ISO9001:2015 ไม่บังคับต้องมี QM ไม่เขียนได้ แต่โรงงานที่ทำมาตรฐาน IATF16949:2016 ต้องเขียน QM ข้อกำหนดด้านอุตสาหกรรมยานยนต์กำหนดไว้
แต่ถ้าจะทำ QM ทุกมาตรฐาน สามารถทำได้ พอสรุปหลักการเขียนได้ดังนี้
เริ่มแรก 1 เขียนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO9001 Version 2015 หรือมาตรฐานที่จะทำนั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 หมวด แต่ ISO13485 Medical Device ยังคงเป็น 8 หมวด (Elements)
QM เขียนอีกแบบ ลักษณะ Process Approach มองเป็นกระบวนการ มี Input ต้องการอะไร ไปดูผลลัพธ์ Output คาดหวังอะไร เขียนไล่ล้อทีละกระบวนการ เช่น
กระบวนการตลาด
กระบวนการจัดซื้อ
กระบวนการผลิต
กระบวรการตรวจสอบ
กระบวนการ................................
จะหาเวลามาเขียนอธิบายต้อไป

2 ระบุขอบข่าย (Scope) ที่ขอรับการรับรองลงไปให้ชัดเจน
3 เขียนให้ครบและครอบคลุมทุกกิจกรรมขององค์กรในงานบริหารคุณภาพ หากไม่มีการออกแบบ ก็ระบุไปว่า ไม่มีกิจกรรมนี้
4 ขนาดกระดาษที่นิยมใช้แบบ A4 รูปแบบไม่บังคับ ขอให้กำหนดรายละเอียดให้ครบถ้วนว่าเป็นคู่มือคุณภาพของบริษัทใด ระบุหมายเลขของเอกสาร ฉบับที่ วันที่มีผลบังคับใช้งาน ผู้จัดทำ และผู้อนุมัติ
5 กระดาษที่ใช้พิมพ์คู่มือคุณภาพ ควรเป็นสีอ่อนๆหรือสีขาว จะทำให้อ่านง่าย และชัดเจน

6 คู่มือคุณภาพที่ใช้ภายในโรงงาน ต้องระบุเป็นเอกสารควบคุม (Controlled Copy) เมื่อแจกจ่ายให้กับผู้จัดการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และตาม Up-Date ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
7  คู่มือคุณภาพที่ให้บุคคลภายนอก ควรระบุเป็นเอกสารไม่ควบคุม (Uncontrolled Copy) เมื่อแจกจ่ายให้กับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ผู้รับเหมา ราชการ หรือ หน่วยงานให้การรับรองระบบเช่น ขอรับรอง ISO  ขอรับรองผลิตภัณฑ์ เช่น ขอ มอก. หากไม่มีการติดต่อใดๆอีก ไม่ต้องทำการ Up-Date ยกเว้น  หน่วยงานให้การรับรองระบบ (CB)เช่น ขอรับรอง ISO ยังต้องไป Up-Date  ให้ตลอด จนกว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้ CB อื่น หรือเลิกการรับรอง
8 ควรเขียนเนื้อหาในคู่มือคุณภาพ เรียงตามหมวดทั้ง 8 หมวดของ ISO9001 Version 2008 ง่ายต่อการจดจำและความเคยชิน หากเขียนสลับข้อกำหนด ผู้ตรวจประเมินก็ไม่ว่าอะไร แต่ต้องมีครบถ้วน
9 ต้องมีระบบการให้หมายเลขเอกสารชัดเจน (Document Coding)
10 เขียนคำสุภาพ ไม่ใช้ภาษาหรือคำพูดแบบตลาดหรือชาวบ้านพูด ให้ดูเป็นทางการ หากยื่นกับองค์กรต่างประเทศ สามารถทำเป็นภาษาต่างประเทศได้ทุกภาษา หากยื่นในไทยเดี๋ยวนี้ CB ที่เป็นตัวแทนในไทย มีล่าม บางองค์กรเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ในQM เดียวกันก็มี
11 บริษัทต่างชาติ ที่มาลงทุนในไทย นิยมทำเป็นภาษาไทย ข้อดี พนักงานจะเข้าใจชัดเจน แล้วมีการแปลเป็นภาษาของตนเอง เช่น แปลเป็นญี่ปุ่น แปลเป็นเกาหลี แปลเป็นจีน 

ผู้เขียนจะหาเวลา จัดทำคู่มือคุณภาพตัวอย่างมาลงให้เห็นภาพชัดเจนว่า หน้าตาเป็นอย่างไร เพราะปกติมักแจกให้ระดับจัดการเท่านั้น นำไปปฎิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย จะหาเวลามาจัดทำให้นะครับ วันนี้ก็วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 แล้วยังเดินทางบ่อย ไปบรรยาย ISO ตามโรงงานต่างๆ จะรีบหาเวลามาจัดทำ QM ตัวอย่างต่อไป

เขียนต่อคราวหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น