Section : Quality Solving

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างคู่มือคุณภาพ (Quality Manual: QM) Blog 20

Blog 20 คู่มือคุณภาพ (Quality Manual: QM) 


เจดีย์ที่ทุ่งเศรษฐี แหล่งพระซุ้มกอ หนึ่งในพระเครื่องดัง เบญจภาคี
ที่จังหวัดกำแพงเพชร

KS NATION CONSULTANT CO.,LTD.
เลขที่ 823/28  ถนนพรหมาสตร์  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000
ติดต่อ K.Nat  Mobile: 081 3029339, K.Sun 083 2432855  
E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com, McQMR@hotmail.com  
Bangkok Fax: 02 7441859

บริษัทให้คำปรึกษาจัดทำทุกระบบ link  :   http://ksnationconsultant.blogspot.com/
ISO9001 ISO/TS16949 ISO14001 OHSAS/TIS18001 ISO50001
Productivity 5S Kaizen QCC TQM Six Sigma  Leadership
 
GMP  BRC IFS HACCP ISO22000 ISO17025
ISO/TS22002-1   FSSC22000  ISO13485
CE Mark, Walk Rally และอื่นๆ 

In-House Training :
"as your require"
หลักสูตรข้อกำหนดใหม่ New Version สำหรับมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 
ออกใบ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน
ติดต่อ K.Nat 081 3029339, K.Sun 083 2431855
สำหรับลูกค้าเก่าของ KS มีราคาพิเศษสุดๆ ตามโบชัวร์ที่จัดส่งไปให้

บริษัทให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทุกระบบ/มาตรฐาน และกิจกรรมต่างๆ
Walk Rally เน้นพื้นที่ ระยอง กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี เขาใหญ่/นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ขอนแก่น นครสวรรค์ ลำปาง และเชียงใหม่  โดยลูกค้า KS สำหรับ Walk Rally พิเศษ แถมฟรี หลักสูตรอบรมข้อกำหนด ISO9001: 2015 (New Version) จำนวนหนึ่งวัน ใช้สิทธิ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อตรงตามเงื่อนไข โดย KS ช่วยแนะแนวการปรับระบบเข้าสู่ New Versionและช่วยแนะแนวการปรับระบบเข้าสู่ New Version

สามารถ Click ดูที่ Web Blog ด้านล่าง
ISO9001: 2008, ISO/TS16949  link ดูจาก   http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
GMP/HACCP/ISO22000/ISO17025  link ดูจาก  http://qualitysolving.blogspot.com/
ISO14001, OHSAS18001, SA8000  link ดูจาก  http://safetysolving.blogspot.com/
Check List of ISO (MS):link ดูจาก  http://McQMRtraining-McQMR.blogspot.com/
หรือ SA8000 Check List link ที่    http://McQMRTraining.blogspot.com/

บทความด้านระบบการจัดการต่างๆของ McQMR และ Soonthorn  Ngamprompong หรือ                 อาจารย์ศรราม เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท KS NATION CONSULTANT CO.,LTD. ห้ามสำเนาและคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต Copy Right, All Right Reserved.   
ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา ISO และจัดทำ Pre-Audit, Special Internal Audit, Supplier Audit และ
Customer Assign to Factory Audit/Delivery Audit

In-House Training and Consulting:
บริษัทให้คำปรึกษาจัดทำทุกระบบ link  :  
 http://ksnationconsultant.blogspot.com/
สำหรับโรงงานที่ต้องการควบคุมและกำจัดสัตว์รบกวนและสัตว์พาหะ ทั้งแมลง ปลวก นก หนูต่างๆ
สามารถติดต่องาน Pest Control โดย Click:   http://www.nanoherb.com
การออกใบ Certificate เข้าอบรมครบ หรือ/และสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สอบถามรายละเอียด
ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

หลักสูตร Integration Management System Method สอนหนึ่งวัน วิธีการรวมระบบ ไม่จำกัด
                 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร Integrated QMS/EMS/OHSAS Internal Auditor สอนสองวัน           
หลักสูตร Integrated QMS/EMS Internal Auditor สอนสองวัน 
หลักสูตร Integrated QMS/HACCP Internal Auditor สอนสองวัน 
หลักสูตร Integrated QMS//HACCP/ISO22000 Internal Auditor สอนสองวัน 
หลักสูตร Internal Auditor QMS/EMS/OHSAS/HACCP  แต่ละระบบแยกกัน สอนสองวัน 
ลักสูตร  Knowledge and Verify GMP สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม

หลักสูตร  GMP Internal Auditor สอนหนึ่งวัน 

การเตรียมตัวจัดทำ Primary GMP สำหรับ OTOP โซนกำแพงเพชรและชลบุรี ให้คำปรึกษา On Site ฟรี สำหรับ OTOP โซนอื่นๆปรึกษาทางโทรศัพท์และ E-Mail ให้คำแนะนำฟรี


หลักสูตรข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน สอน 1 วัน

หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001:2008 สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม เพื่อ
                 ประโยชน์ขององค์กร และนำไปรักษาระบบ สร้าง Awareness อย่างยั่งยืน

หลักสูตรข้อกำหนด ISO 14001:2004 สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน

หลักสูตรข้อกำหนด OHSAS 18001:2007 สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน

หลักสูตรทบทวนความรู้เกี่ยวกับ HACCP  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน

หลักสูตร ISO22000:2005 Awareness  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน

เงื่อนไขตามแต่ละหลักสูตรที่กำหนด และได้รับใบ Certificate เมื่ออบรมครบ หรือ/และสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

Blog ที่ 20 :
ผู้เขียน จะนำคู่มือคุณภาพ มาลงให้เป็นตัวอย่าง หลายท่านถามมาว่่าจะนำวิธีการเขียน QM ของ ISO9001 ไปเขียนเป็นคู่มือคุณภาพของระบบ HACCP หรือของ GMP (GMP Manual)ได้หรือไม่
ผู้เขียนขอตอบว่า ทำได้ หลักการคล้ายๆกัน สามารถเขียนล้อข้อกำหนด หรือเขียนแบบรวมเป็นกระบวนการต่างๆระบุ
1 ขอบข่ายและมาตรฐานหรือระบบที่ขอรับรอง
2 แต่ละข้อกำหนด หรือกระบวนการต่างๆเกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติใด (Procedure)
3 ทั้งหมด มองว่าระบบและทุกกระบวนการ ของทุกฝ่ายมีความสัมพันธ์ หรือ Interaction กันอย่างไร ทำเป็น Flow Chart เข้าใจง่ายดี

ผู้เขียน จะทยอยนำระเบียบปฏิบัติ (Procedure)ตัวอย่าง มาลงในบทความ Blog 19 ส่วน QM ลงในบทความ Blog 20 คือบทความนี้ เพื่อช่วยให้น้องๆที่จบใหม่เข้าใจง่านขึ้น  หรือจะไปค้นดูตัวอย่างเก่าที่ผู้เขียนเคยทำ QM และ Procedure ตัวอย่างไว้ในหนังสือชื่อ แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในระบบคุณภาพ ที่เขียนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2539 (คศ.1996) หมายเลข ISBN 974-634-405-6  จำนวน 130 หน้า

วิธีการเขียนคู่มือคุณภาพ (Quality Manual: QM) หมายเหตุ ข้อมูลบางส่วนจาก Blog 8
การเขียนคู่มือคุณภาพ (Quality Manual: QM) ต้องเขียนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO9001 Version 2008  พอสรุปหลักการเขียนได้ดังนี้
1 เขียนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO9001 Version 2008 ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 หมวด
2 ระบุขอบข่าย (Scope) ที่ขอรับการรับรองลงไปให้ชัดเจน
3 เขียนให้ครบและครอบคลุมทุกกิจกรรมขององค์กรในงานบริหารคุณภาพ หากไม่มีการออกแบบ ก็ระบุไปว่า ไม่มีกิจกรรมนี้
4 ขนาดกระดาษที่นิยมใช้แบบ A4 รูปแบบไม่บังคับ ขอให้กำหนดรายละเอียดให้ครบถ้วนว่าเป็นคู่มือคุณภาพของบริษัทใด ระบุหมายเลขของเอกสาร ฉบับที่ วันที่มีผลบังคับใช้งาน ผู้จัดทำ และผู้อนุมัติ
5 กระดาษที่ใช้พิมพ์คู่มือคุณภาพ ควรเป็นสีอ่อนๆหรือสีขาว จะทำให้อ่านง่าย และชัดเจน
6 คู่มือคุณภาพที่ใช้ภายในโรงงาน ต้องระบุเป็นเอกสารควบคุม (Controlled Copy) เมื่อแจกจ่ายให้กับผู้จัดการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และตาม Up-Date ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
7  คู่มือคุณภาพที่ให้บุคคลภายนอก ควรระบุเป็นเอกสารไม่ควบคุม (Uncontrolled Copy) เมื่อแจกจ่ายให้กับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ผู้รับเหมา ราชการ หรือ หน่วยงานให้การรับรองระบบเช่น ขอรับรอง ISO  ขอรับรองผลิตภัณฑ์ เช่น ขอ มอก. หากไม่มีการติดต่อใดๆอีก ไม่ต้องทำการ Up-Date ยกเว้น  หน่วยงานให้การรับรองระบบ (CB)เช่น ขอรับรอง ISO ยังต้องไป Up-Date  ให้ตลอด จนกว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้ CB อื่น หรือเลิกการรับรอง
8 ควรเขียนเนื้อหาในคู่มือคุณภาพ เรียงตามหมวดทั้ง 8 หมวดของ ISO9001 Version 2008 ง่ายต่อการจดจำและความเคยชิน หากเขียนสลับข้อกำหนด ผู้ตรวจประเมินก็ไม่ว่าอะไร แต่ต้องมีครบถ้วน
9 ต้องมีระบบการให้หมายเลขเอกสารชัดเจน (Document Coding)
10 เขียนคำสุภาพ ไม่ใช้ภาษาหรือคำพูดแบบตลาดหรือชาวบ้านพูด ให้ดูเป็นทางการ หากยื่นกับองค์กรต่างประเทศ สามารถทำเป็นภาษาต่างประเทศได้ทุกภาษา หากยื่นในไทยเดี๋ยวนี้ CB ที่เป็นตัวแทนในไทย มีล่าม บางองค์กรเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ในQM เดียวกันก็มี
11 บริษัทต่างชาติ ที่มาลงทุนในไทย นิยมทำเป็นภาษาไทย ข้อดี พนักงานจะเข้าใจชัดเจน แล้วมีการแปลเป็นภาษาของตนเอง เช่น แปลเป็นญี่ปุ่น แปลเป็นเกาหลี แปลเป็นจีน 

ผู้เขียนจะหาเวลา จัดทำคู่มือคุณภาพตัวอย่างมาลงให้เห็นภาพชัดเจนว่า หน้าตาเป็นอย่างไร เพราะปกติมักแจกให้ระดับจัดการเท่านั้น นำไปปฎิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย จะหาเวลามาจัดทำให้นะครับ วันนี้ก็วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 แล้วยังเดินทางบ่อย ไปบรรยาย ISO ตามโรงงานต่างๆ จะรีบหาเวลามาจัดทำ QM ตัวอย่างต่อไป

เขียนต่อคราวหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น