Section : Quality Solving

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างคู่มือคุณภาพ (Quality Manual: QM) Blog 20

Blog 20คู่มือคุณภาพ (Quality Manual: QM)
สวัสดีปีใหม่ 2560 ขอให้มีความสุข
Happy New Year 2017 God bless you happiness

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. ชาวไทยเสียใจเป็นที่สุด ที่ในหลวงเราสวรรคต 
ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
ขอรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ


ผู้เขียนฟังเพลงสรรเสริญพระบารมี นับไม่ได้ว่ากี่ครั้ง ฟังแล้ว และเทอดทูลพระองค์ ฟังไปเป็นปกติทุกครั้ง แต่วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ได้ฟังเพลงนี้ ที่มีการถ่ายทำจากท้องสนามหลวงช่วงบ่าย ครั้งนี้ฟังแล้วน้ำตาไหลซึมออกมาไม่รู้ตัว เป็นการฟังที่รู้สึกเศร้าและแตกต่างจากทุกครั้งในชีวิต ความรู้สึกเศร้าอาลัยถึงในหลวงอย่างมากที่สุด ขอรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์สู่สวรรคาลัย

บริษัท เค เอส เนชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
KS NATION CONSULTANT CO.,LTD.
เลขที่ 823/28  ถนนพรหมาสตร์  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
ติดต่อ K.NAT K.Sun Mobile: 081 3029339, 083 2431855
E-Mail:  ksnationconsultant@hotmail.com, isobible@gmail.com   
Bangkok Fax: 02 7441859

น้อมรับความพอเพียง
การปรับเวอร์ชั่น
โครงการแบบเร่งรัด สำหรับบริษัทที่มีทีมงาน ISO ประสบการณ์หรือชำนาญพอสมควร
โรงงานในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล อยุธยา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยอง 
สนใจทำปรับระบบเป็น ISO9001:2015 และ/หรือ ISO14001:2015 New Version
KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 3 เดือน เข้าให้คำปรึกษา
จำนวน 5 Mandays ราคาเบ็ดเสร็จเพียง 33,000 บาท
พร้อมอบรมหลักสูตร
1 หลักสูตรข้อกำหนด ISO9001:2015 หรือ ISO14001:2015 (Requirements)  
2 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ หรือสิ่งแวดล้อม (Risk Management)
การบริหารกลยุทธ์ การตั้งค่าเป้าหมาย การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT) 
ทบทวนระบบเอกสาร และระเบียบปฏิบัติการ (Procedures)
4 หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor of ISO9001:2015 & ISO14001:2015)
ทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit 
รวมเวลา 5 วัน ไม่มีจ่ายเพิ่มเติมใดๆ ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตร 
และยกเว้นค่าเดินทางตลอดโครงการ
กรณีที่ต้องการให้ทบทวนและตรวจเพิ่มเติมอีกสองวันจากเดิมห้าวัน เพิ่มเพียงสองพันบาทจากเดิม 
ค่าใช้จ่ายของ 7 Mandays รวมทั้งสิ้น 35,000 บาท
โครงการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป

โครงการที่หนึ่ง
โรงงานในพื้นที่ อยุธยา สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 
สนใจทำระบบ ISO14001:2015 New Version
KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 5 เดือน เข้าให้คำปรึกษา
จำนวน 9 Mandays ราคาเบ็ดเสร็จเพียง 40,000 บาท
พร้อมอบรมหลักสูตร
1 ข้อกำหนด ISO14001:2015 (Requirements of ISO14001)
2 กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Laws)
3 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect)
4 การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Risk Management of ISO14001)
5 ผู้ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมภายใน (Internal Auditor of ISO14001:2015)
และทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit ไม่มีจ่ายเพิ่มเติมใดๆ
ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตร และยกเว้นค่าเดินทางตลอดโครงการ
โครงการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

โครงการที่สอง
โรงงานในพื้นที่ อยุธยา สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 
สนใจทำระบบ ISO9001:2015 New Version
KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 6 เดือน เข้าให้คำปรึกษา
จำนวน 10 Mandays ราคาเบ็ดเสร็จเพียง 44,000 บาท
พร้อมอบรมหลักสูตร
1 ข้อกำหนด ISO9001:2015 (Requirements of ISO9001)
2 การบริหารกลยุทธ์ การตั้งค่าเป้าหมาย และการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT)
การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Risk Management of ISO9001)
4 ผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor of ISO9001:2015)
5 อบรม 5 Core Tools เบื้องต้นเพื่อเตรียมต่อยอดเป็น IATF16949:2016 
และทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit ไม่มีจ่ายเพิ่มเติมใดๆ
ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตร และยกเว้นค่าเดินทางตลอดโครงการ
โครงการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป

โครงการที่สาม
โรงงานในพื้นที่อยุธยา สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 
สนใจทำจีเอพี อย.
KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 3 เดือน เข้าให้คำปรึกษา
จำนวน 6 Mandays ราคาเบ็ดเสร็จเพียง 24,000 บาท
พร้อมอบรมหลักสูตร
1 มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP Standard)
2 การเขียนเอกสาร การจัดทำโปรแกรมพื้นฐาน (PRP) และระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor of GMP)
และทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit ไม่มีจ่ายเพิ่มเติมใดๆ
ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตร และยกเว้นค่าเดินทางตลอดโครงการ
โครงการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป

ช่วงนี้ไปหลายโรงงาน บางแห่งเข้าโครงการ ISO9001:2015 แบบฟรี ถามว่าเป็นอย่างไร
ขออธิบาย ข้อดีคือ ฟรี ไม่เสียค่าที่ปรึกษา เพราะมีหน่วยงานจ่ายงบให้กับที่ปรึกษาในโครงการ แต่เลือกที่ปรึกษาไม่ได้ เวลาตายตัวห้ามเลื่อน อบรมข้อกำหนด หรือบางเรื่องให้ส่งตัวแทนจำกัดจำนวน 2-4 คนมาเรียน แล้วไปทำต่อ พอจำนวนโรงงานมากๆเลยหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ยาก ไปทำระบบ จะต้องเร่งเวลา จึงไม่มีการทำ QM ไม่มีจัดทำ Procedure เพราะข้อกำหนดไม่บังคับ พอคนทำคนรู้ออกไป คนในองค์กรที่เหลือไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อ และส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้ เพราะได้รับการถ่ายทอดน้อย ไม่อธิบายและสอนเข้มเกี่ยวกับ ISO


ดังนั้นแนะนำโรงงานจัดทำ ISO ครั้งแรกในชีวิต จึงต้องจัดทำ Procedure การทำงานของทุกฝ่าย ย่อมสำคัญมาก ใช้เป็นเกณฑ์การทำงาน กำหนดระเบียบปฎิบัติ มีกติกาชัดเจน ใช้สอนงานได้ จึงอย่ามองข้าม ให้ที่ปรึกษาในโครงการต้องช่วยแนะนำและทำจริงจัง

In-House Training and Consulting
ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ อบรมภายใน
ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007, ISO50001
Risk Management of ISO31000/ Follow of ISO New Version
Internal Audit of ISO19011
Environmental Legal/ Aspect/ Risk Assessment 
IATF16949:2016 (TS)/ 8D/ Why Why Analysis
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC (Integrated 5 Core Tools)
GMP/HACCP/ BRC/IFS/ ISO/FSSC 22000 
GMP Asean/ GMP EU/ Primary GMP
ISO13485, ISO17025, ISO45001, ISO22301 (BCM)
Genius MR (Task of QMR/EMR/OHSMR/EnMR)
SA8000/ ISO26000/ TL9000/ AS9100
The Manager and The Leader (ผู้จัดการและผู้นำ)
Genius Supervisory (หัวหน้างานยอดเยี่ยม)
การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล (แนวทางของ ISO และ HO REN SO) 
การเพิ่มผลผลิตแบบ Daily Management
การสอนงานแบบ JI  (Job Instruction) 
Document Writing, 5S, Walk Rally
บรรยายหลักสูตรต่างๆและออกแบบหลักสูตรตามที่ท่านต้องการ

ทีมงานพร้อมจัดทำ Pre-Audit, Special Internal Audit และ Supplier Audit
การรวมระบบต่างๆเข้าด้วยกัน
สนใจติดต่อที่ K. Nat, K. Sun
E-Mail : ksnationconsultant@hotmail.com; Mobile :081 3029339, 083 2431855

ออกใบ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมจริงทุกท่าน ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ISO9001: 2015, ISO/TS16949, ISO13485 QMS - Medical Devices
link ดูจาก   http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/ISO17025  link ดูจาก  http://qualitysolving.blogspot.com/
ISO14001, OHSAS18001, SA8000  link ดูจาก  http://safetysolving.blogspot.com/
Check List of ISO (MS):link ดูจาก  http://McQMRtraining-McQMR.blogspot.com/
หรือ SA8000 Check List link ที่    http://McQMRTraining.blogspot.com/

สำหรับโรงงานที่ต้องการควบคุมและกำจัดสัตว์รบกวนและสัตว์พาหะ ทั้งแมลง ปลวก นก หนูต่างๆสามารถติดต่องาน Pest Control โดย Click:   http://www.nanoherb.com
อบรมภายในราคาพิเศษ 
สำหรับลูกค้า KS Nation Consultant Co.,Ltd.
Tel: 081 3029339

บทความด้านระบบการจัดการต่างๆของ McQMR และ Soonthorn  Ngamprompong หรือ                   ของสุนทร งามพร้อมพงศ์ (อาจารย์ศรราม) เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท KS NATION CONSULTANT CO.,LTD. ห้ามสำเนาและคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต Copy Right, All Rights Reserved.   


เจดีย์ที่ทุ่งเศรษฐี แหล่งพระซุ้มกอ หนึ่งในพระเครื่องดัง เบญจภาคี
ที่จังหวัดกำแพงเพชร

Blog ที่ 20 :
ผู้เขียน จะนำคู่มือคุณภาพ มาลงให้เป็นตัวอย่าง หลายท่านถามมาว่่าจะนำวิธีการเขียน QM ของ ISO9001 ไปเขียนเป็นคู่มือคุณภาพของระบบ HACCP หรือของ GMP (GMP Manual)ได้หรือไม่
ผู้เขียนขอตอบว่า ทำได้ หลักการคล้ายๆกัน สามารถเขียนล้อข้อกำหนด หรือเขียนแบบรวมเป็นกระบวนการต่างๆระบุ
1 ขอบข่ายและมาตรฐานหรือระบบที่ขอรับรอง
2 แต่ละข้อกำหนด หรือกระบวนการต่างๆเกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติใด (Procedure)
3 ทั้งหมด มองว่าระบบและทุกกระบวนการ ของทุกฝ่ายมีความสัมพันธ์ หรือ Interaction กันอย่างไร ทำเป็น Flow Chart เข้าใจง่ายดี

ผู้เขียน จะทยอยนำระเบียบปฏิบัติ (Procedure)ตัวอย่าง มาลงในบทความ Blog 19 ส่วน QM ลงในบทความ Blog 20 คือบทความนี้ เพื่อช่วยให้น้องๆที่จบใหม่เข้าใจง่านขึ้น  หรือจะไปค้นดูตัวอย่างเก่าที่ผู้เขียนเคยทำ QM และ Procedure ตัวอย่างไว้ในหนังสือชื่อ แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในระบบคุณภาพ ที่เขียนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2539 (คศ.1996) หมายเลข ISBN 974-634-405-6  จำนวน 130 หน้า

แม้ว่า ISO9001:2015 ข้อกำหนดไม่ได้ระบุมี QM และมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2015 เข้ามาแทนที่เวอร์ชั่นเก่า 2008 แต่ทุกองค์กรมีแล้ว ดังนั้นผู้เขียนแนะนำให้คงมีคู่มือคุณภาพ เพราะการมีนั้นเสมือนเป็นตัวแม่ใช้สั่งการให้ทุกฝ่ายทำงาน ดูชัดเจนมากขึ้น หากจะจัดทำ QM มีดังนี้ 
วิธีการเขียนคู่มือคุณภาพ (Quality Manual: QM) หมายเหตุ ข้อมูลบางส่วนจาก Blog 8
การเขียนคู่มือคุณภาพ (Quality Manual: QM) ต้องเขียนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO9001 Version 2008  พอสรุปหลักการเขียนได้ดังนี้
1 เขียนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO9001 Version 2008 ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 หมวด
2 ระบุขอบข่าย (Scope) ที่ขอรับการรับรองลงไปให้ชัดเจน
3 เขียนให้ครบและครอบคลุมทุกกิจกรรมขององค์กรในงานบริหารคุณภาพ หากไม่มีการออกแบบ ก็ระบุไปว่า ไม่มีกิจกรรมนี้
4 ขนาดกระดาษที่นิยมใช้แบบ A4 รูปแบบไม่บังคับ ขอให้กำหนดรายละเอียดให้ครบถ้วนว่าเป็นคู่มือคุณภาพของบริษัทใด ระบุหมายเลขของเอกสาร ฉบับที่ วันที่มีผลบังคับใช้งาน ผู้จัดทำ และผู้อนุมัติ
5 กระดาษที่ใช้พิมพ์คู่มือคุณภาพ ควรเป็นสีอ่อนๆหรือสีขาว จะทำให้อ่านง่าย และชัดเจน
6 คู่มือคุณภาพที่ใช้ภายในโรงงาน ต้องระบุเป็นเอกสารควบคุม (Controlled Copy) เมื่อแจกจ่ายให้กับผู้จัดการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และตาม Up-Date ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
7  คู่มือคุณภาพที่ให้บุคคลภายนอก ควรระบุเป็นเอกสารไม่ควบคุม (Uncontrolled Copy) เมื่อแจกจ่ายให้กับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ผู้รับเหมา ราชการ หรือ หน่วยงานให้การรับรองระบบเช่น ขอรับรอง ISO  ขอรับรองผลิตภัณฑ์ เช่น ขอ มอก. หากไม่มีการติดต่อใดๆอีก ไม่ต้องทำการ Up-Date ยกเว้น  หน่วยงานให้การรับรองระบบ (CB)เช่น ขอรับรอง ISO ยังต้องไป Up-Date  ให้ตลอด จนกว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้ CB อื่น หรือเลิกการรับรอง
8 ควรเขียนเนื้อหาในคู่มือคุณภาพ เรียงตามหมวดทั้ง 8 หมวดของ ISO9001 Version 2008 ง่ายต่อการจดจำและความเคยชิน หากเขียนสลับข้อกำหนด ผู้ตรวจประเมินก็ไม่ว่าอะไร แต่ต้องมีครบถ้วน
9 ต้องมีระบบการให้หมายเลขเอกสารชัดเจน (Document Coding)
10 เขียนคำสุภาพ ไม่ใช้ภาษาหรือคำพูดแบบตลาดหรือชาวบ้านพูด ให้ดูเป็นทางการ หากยื่นกับองค์กรต่างประเทศ สามารถทำเป็นภาษาต่างประเทศได้ทุกภาษา หากยื่นในไทยเดี๋ยวนี้ CB ที่เป็นตัวแทนในไทย มีล่าม บางองค์กรเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ในQM เดียวกันก็มี
11 บริษัทต่างชาติ ที่มาลงทุนในไทย นิยมทำเป็นภาษาไทย ข้อดี พนักงานจะเข้าใจชัดเจน แล้วมีการแปลเป็นภาษาของตนเอง เช่น แปลเป็นญี่ปุ่น แปลเป็นเกาหลี แปลเป็นจีน 

ผู้เขียนจะหาเวลา จัดทำคู่มือคุณภาพตัวอย่างมาลงให้เห็นภาพชัดเจนว่า หน้าตาเป็นอย่างไร เพราะปกติมักแจกให้ระดับจัดการเท่านั้น นำไปปฎิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย จะหาเวลามาจัดทำให้นะครับ วันนี้ก็วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 แล้วยังเดินทางบ่อย ไปบรรยาย ISO ตามโรงงานต่างๆ จะรีบหาเวลามาจัดทำ QM ตัวอย่างต่อไป

เขียนต่อคราวหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น